MAGYAR ENGLISH DEUTSCH Látássérült nézet Normál nézet
ZÖLD KÖR - A Föld Barátai Magyarország tagja
05_001 05_002 05_003 05_004 05_005

A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi közösség által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. Ezekkel összhangban állandó programjaink futnak, melyeket ebben a fejezetben foglalunk össze.

Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodás az a tudatos tevékenység, amelynek során a hulladék keletkezését próbáljuk megelőzni, illetve csökkenteni igyekszünk a megtermelt hulladék mennyiségét és veszélyességét.

Illegális hulladéklerakók felszámolása
Egyesületünk alakulása óta szervez szemétszedési akciókat Hajdúböszörmény közterületein, illetve a város környékén. Az összegyűjtött hulladékot a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. lerakójára szállítjuk be, ahol lerakásra kerül a hátrahagyott hulladék. A megtisztított területeket az akciók végeztével általában megfigyelés alatt tartott, kiváltképp „közkedvelt” vadlerakók helyszínét és az esetek egy részében külön táblával is megjelöljük a helyszíneket felhívva a figyelmet arra, hogy jogszabályba ütköző cselekedet az illegális hulladék lerakása.

A helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat
Több éve foglalkozunk hulladékgazdálkodással, kapcsolatos szemléletformálással. Az előadások és játékos vetélkedők, valamint tudatformáló kiállításokkal a felnőtteket és gyerekeket olyan irányba igyekszik terelni, hogy környezeti tudatosságuk tovább mélyüljön. Kezdetekben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése és annak tudatosítása volt a tevékenységeink középpontjában, amelyről már a át tettük a hangsúlyt a megelőzésre (házi komposztálás, tudatos fogyasztói és vásárlói magatartás kialakítása, „nulla hulladék”). Munkánkat a Hulladék Munkaszövetség és az Ökopack Nonprofit Kft támogatja.

Települési környezetvédelem
Az elmúlt években néhány kampányunkkal Hajdúböszörményben és Debrecenben próbáltuk a döntéshozókat befolyásolni, az általunk helyesnek vélt útról néhány kiragadott – a környezetet érintő – témában. Ezek mindenekelőtt a közterületi zöldterület gazdálkodással (pl. vitatható fakivágások) vagy kirívó szennyezések kapcsán kerültek a figyelmünk, majd ez által a helyi és regionális sajtó figyelmének középpontjába.

Ezen kívül közösségi megmozdulások keretében több alkalommal szervezünk faültetési akciókat az említett településeken. Így számos közterület újulhatott meg Debrecenben és Hajdúböszörményben. Debrecenben 2008-ban egy éjszakai gerilla megmozdulás keretében, tucatnyi önkéntes bevonásával varázsoltuk újjá az éj leple alatt a buszpályaudvar környéket, valamint 2011-ben újíthattuk meg a böszörményi Fürdőkert mintegy kéthektárnyi vihar pusztította területét az Ökotárs Alapítvány és számos böszörményi önkéntes segítségével.

Önkormányzati környezeti menedzsment feladatok segítése
Az 1995. évi LIII. környezetvédelemről szóló törvény rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatok kötelesek települési környezetvédelmi programot készíteni, amelyben számot adnak az adott település környezeti állapotáról és feladatiról. A feladatok kapcsán rövid, közép- és hosszú távú cselekvési terv kidolgozása is a program készítés fontos eleme, amely hozzájárul egy-egy önkormányzat vezetése számára, hogy tudatosan megtervezhesse a közigazgatási területén a környezeti elemek védelmét, illetve a problémák orvoslását.

A Zöld Kör kelet-magyarországon közel kéttucatnyi településnek - elsősorban a hajdúsági városoknak, valamint Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék kistelepüléseknek - végezte el az elmúlt időszakban az adott települések polgármesteri hivatalainak megbízás alapján a környezetvédelmi programok összeállítását, illetve több esetben ezek felülvizsgálatát. Egy másik jogszabályi kötelezettségből adódóan az egyesület több település és önkormányzati társulás hulladékgazdálkodási tervét, illetve azok felülvizsgálatát állította össze szakértőinek segítségével az elmúlt időszakban.

Klímavédelem
Immár 6 éve veszünk részt a Magyar Természetvédők Szövetségének azon programjaiban, amelyek a klímaváltozás veszélyeire hívják fel a figyelmet. Az országos programsorozatok Hajdú-Bihar megyei elemeinek szervezését és lebonyolítását szervezetünk koordinálja. A témában a legnagyobb rendezvényeket az Autómentes Nap, illetve a Föld Napja jeles napok alkalmából bonyolítjuk le évről évre a megye több települését is érintve.

RSS Üzenj nekünk
2012 © ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja 
Design: Vilmányi Judit