MAGYAR ENGLISH DEUTSCH Látássérült nézet Normál nézet
ZÖLD KÖR - A Föld Barátai Magyarország tagja
TARSASJATEK_web_hosszu2_1 fotokiallitas_banner c2 c3 c4 c5 8 3 4 5 6 7

A Zöld Kör és a zöldmozgalom aktuális hírei és fel-hívásai. Hírek rovatunkból naprakészen tájékoz-ódhat futó projektjeink fejleményiről és a nyilván-osságnak szánt üzeneteiről.
Aktualitás rovatunkban, pedig nyilvános program-jainkról, akcióinkról és rendezvényeinkről talál alapvető információkat kronologikus sorrendbe rendezve azokat.

 


A Zöld Kör azon tevékenységei, amelyek meg-kívánják vagy megérdemlik – gondolva itt a nagyobb ívű programjainkra -, önálló tematikus honlappal kí-vánják tájékoztatni az adott téma iránt érdek-lődőket. E rovatban néhány soros ismertető segít-ségével áttekintheti önálló portáljainkat „abc sor-rendben”, illetve linkelhet rá az adott honlapra!
 

 


A Zöld Kör közelmúltban lezárt, valamint jelenlegi futó pályázati projektjei e menüpont alatt átte-kinthetők. A nyilvánosságot szolgáló ismertetők többek között bemutatják az adott projekt for-rását és azonosítóját, futamidejét, a projekt ve-zetőjét és elérhetőségét. Valamint az adott pro-jekt rövid összefoglaló leírását, a várt vagy meg-valósult eredményekkel.

 

RSS Üzenj nekünk
2012 © ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja 
Design: Vilmányi Judit